TOX PRESSOTECHNIK
PL: +48 71 7856110

Akcesoria do TOX®-Siłowników

Akcesoria do napędów pneumohydraulicznych – poszerzanie możliwości

Dzięki wielu różnym pomysłowym akcesoriom TOX®-Siłownik można udoskonalić i dokładnie dostosować do zastosowania. TOX® PRESSOTECHNIK zwraca szczególną uwagę na potrzeby operatorów i stara się opracować możliwie najbardziej funkcjonalne dodatki w celu poszerzenia możliwości napędów pneumohydraulicznych. Większość akcesoriów przedstawionych na tej stronie można adaptować do konkretnych zastosowań. W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe funkcje właściwym rozwiązaniem mogą być typy specjalne.

Akcesoria mechaniczne

 

Akcesoria do funkcji specjalnych oraz łatwego montażu TOX®-Siłownika w prasie.

Sprzężenia narzędzia ZWK
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki

Sprzężenie ZWK jest bezpośrednio gwintowane na tłoczysku TOX®-Siłownika. To sprzężenie zapewnia elastyczne połączenie pomiędzy TOX®-Siłownikiem i zespołem tłocznika w ten sposób chroniąc przed obciążeniami bocznymi. Wyposażone jest ono w urządzenie blokujące obrót.

Uchwyt narzędzia z blokadą antyrotacyjną V
Akcesoria do: Q-S, X-S, Q-K, X-K, S1-S100, K1-K50, T, RP

Uchwyt narzędzia można mocować do tłoczyska TOX®-Siłownika.

Funkcję zapobiegania rotacji zapewnia tuleja prowadząca korpusu prasy.

Prowadnik mini suwaka ZMS
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki
Obciążalność: 11,5 – 313,4 kN

Prowadnik suwaka jest wyposażony w złącze ZWK mocowane do tłoczyska TOX®-Siłownika.

Funkcję prowadzenia zapewniają dwie tuleje korpusu prasy.

Wskaźnik poziomu oleju ZU
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki

Wskaźnik poziomu oleju prowadzi pomiar poziomu oleju wewnątrz TOX®-Siłownika. Po przekroczeniu poziomu minimalnego trzpień pomiarowy wskaźnika załącza przełącznik (pneumatyczny lub elektryczny). Instalacja za pomocą taśmy stalowej. Urządzenie jest wyposażone w ręczny reset.

Przednia (ZFV) i tylna (ZFH) płyta montażowa
Akcesoria do: Q-S, X-S, X-AT, S, AT

Przednia płyta montażowa ZFV umożliwia modernizację TOX®-Siłowników typu S / AT.

Tylna płyta montażowa ZFH nie umożliwia modernizacji. Jest ona stosowana w TOX®-Siłownikach z większą sekcją wzmacniacza A2 > A.

Tylna sferyczna oprawa łożyska ZGH
Akcesoria do: X-AT, X-K, S, K

Tylna sferyczna oprawa łożyska ZGH nie umożliwia modernizacji. Jest ona stosowana w TOX®-Siłownikach z większą sekcją wzmacniacza A2 > A.

Przednia sferyczna końcówka tłoczyska ZGK
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki

Przednia sferyczna końcówka tłoczyska ZGK umożliwia modernizację.

Uwaga: Końcówkę tłoczyska należy dokładnie dokręcić do powierzchni tłoka roboczego. Regulacja długości za pomocą gwintu jest niedozwolona.

Akcesoria elektryczne

 

Czujniki i elementy elektryczne do pomiarów, wyświetlania i przetwarzania danych TOX®-Siłowników.

Elektroniczny presostat ZDO
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki

Presostat ZDO prowadzi pomiar ciśnienia oleju w komorze wysokiego ciśnienia TOX®-Siłownika oraz wyświetla jego wartość na 4-cyfrowym wyświetlaczu LED. Dostępne są wersje z dwoma wyjściami cyfrowymi albo z jednym wyjściem cyfrowym i jednym analogowym.

ZDO 01

 

Elektroniczny presostat ZDO 01 udostępnia 2 swobodnie programowalne wyjścia cyfrowe.

 

Wyjście 1 i wyjście 2 funkcji przełączania:

 • Funkcja histerezy / N.O.
 • Funkcja histerezy / N.C.
 • Funkcja okna / N.O.
 • Funkcja okna / N.C.

Funkcję przełączania można ustawić osobno dla każdego wyjścia. Wyjście 2 może zostać również skonfigurowane, jako wyjście wyświetlacza diagnostycznego.

ZDO 01.400A

 

Presostat elektroniczny ZDO 01.400A jest wyposażony w jedno wyjście cyfrowe i jedno analogowe.

 

Wyjście 1 funkcji przełączania:

 • Funkcja histerezy / N.O.
 • Funkcja histerezy / N.C.
 • Funkcja okna / N.O.
 • Funkcja okna / N.C.

Wyjście 2 funkcji przełączania:

Wyjście analogowe 4-20 mA lub 0-10 V.

Cechy ogólne

 • Możliwość wyboru logiki przełączania (PNP, NPN)
 • Moduł pamięci wartości maksymalnych
 • Wyświetlanie komunikatów o błędach w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia i zwarcia wyjścia przełącznika
 • Możliwość wyboru jednostki ciśnienia (bar, psi, Pa)
 • Wyświetlacz LED, który można obracać w zakresie 180°
 • Możliwość wyłączenia wyświetlacza LED

Akcesoria do presostatów elektronicznych

 • Płyta montażowa ZMP do mocowania przy TOX®-Siłownikach
 • Wąż pomiarowy wysokiego ciśnienia ZHM
Czujnik siły nacisku ZPS
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki
Obciążalność: 13 – 2000 kN

Czujnik siły nacisku ZPS można instalować bezpośrednio na tłoku roboczym TOX®-Siłownika.

Umożliwia pomiar sił nacisku w kierunku dociskania i odciągania. Czujnik jest uszczelniony przed zabrudzeniami i wilgocią. Musi jednak zostać wyposażony w urządzenie antyrotacyjne ZPSV zabezpieczające kabel połączeniowy przed uszkodzeniem.

Dane techniczne

Moc znamionowa: 1,1 mV/V
Zakres temperatury: od -10° do +65°
Stan wyzerowania: ± 2 %
Napięcie zasilania: 10 V DC (maks. 15 V)
Rezystancja izolacji: 1 GΩ
Impedancja znamionowa: 760 Ω
Przyłącze elektryczne: System Fischer
Łączny błąd: < ± 0.5 %
Przeciążenie: 115 %
Stopień ochrony: IP54
Zewnętrzny czujnik położenia liniowego ZHW
Akcesoria do: Q-S, Q-K, X-S, X-K, X-AT, RZS, do S30

Zewnętrzny czujnik położenia liniowego podaje bezwzględną pozycję tłoka roboczego TOX®-Siłownika, również po odcięciu zasilania elektrycznego. Położenie instalacyjne można dostosować do warunków wewnątrz prasy dzięki zamocowaniu czujnika na zewnętrznych profilach TOX®-Siłownika.

Funkcja

Wszystkie TOX®-Siłowniki z Linii Q, Linii X i RZS są wyposażone w specjalną tuleję i znajdujący się na tłoku roboczym pierścień magnetyczny służący do wykrywania położenia tłoka.

Zalety

 

Czujnik położenia liniowego jest wyposażony w bezstykową technologię pomiaru czego konsekwencją są następujące cechy urządzenia:

 • Bardzo niski poziom zużywania się
 • Odporność na zanieczyszczenia

Dane techniczne

Dokładność powtarzania: ± 10 μm Napięcie zasilania: 10 ... 30 V DC Odchylenie liniowe: ≤ ± 0.15 Obciążenie wyjściowe: ≤ 5 mA Napięcie wyjściowe: 0 ... 10 V DC Prąd obciążenia: ≤ 5 mA Stopień ochrony: IP67

W przypadku korzystania z zewnętrznego czujnika położenia liniowego ZHW rzeczywisty całkowity suw TOX®-Siłownika należy skrócić o 20 mm. Suw roboczy pozostaje bez zmian. W celu uzyskania przedstawionej wartości dokładności powtarzania i odchylenia liniowego konieczne jest uniemożliwić obrót tłoka roboczego TOX®-Siłownika. Większość TOX®-Siłowników można również wyposażyć w wewnętrzny czujnik położenia liniowego ZKW.

Ciśnieniomierz analogowy ZDA
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki

Ciśnieniomierz ZDA wyświetla wartość ciśnienia oleju w komorze wysokiego ciśnienia TOX®-Siłownika na 5-cyfrowym wyświetlaczu LED. Wyświetloną wartość mierzy znajdujący się w dostarczanym zestawie czujnik ciśnienia ZDS. Ciśnieniomierz ZDA jest dostępny w wersjach z dwoma wyjściami cyfrowymi albo z jednym wyjściem cyfrowym i jednym analogowym.

Akcesoria do analogowego wskaźnika ciśnienia ZDA

 • Przetwornik ZDS
 • Płyta montażowa ZMP
 • Wysokociśnieniowy wąż pomiarowy ZHM
 • Kabel elektryczny łączący przetwornik ze wskaźnikiem ciśnienia (5000 mm)

Konserwacja

 

Regularne wykonywanie prac serwisowych dotyczących TOX®-Siłowników przedłużają okres ich trwałości użytkowej oraz podwyższają poziom ich niezawodności.

Pompa oleju ZP 20
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki

Pompa oleju gwarantuje optymalny plan serwisowy i przedłużone okresy międzyserwisowe. Służy do łatwego uzupełniania lub zmniejszania ilości oleju w TOX®-Siłowniku bez zasysania powietrza. Przezroczysta obudowa i wąż pozwalają łatwo kontrolować poziom oleju w pompie. Dzięki temu czynności te nie wymagają od operatora prawie żadnego wysiłku.

Zestaw narzędzi ZWS
Akcesoria do: Wszystkie TOX®-Siłowniki

Połączenie narzędzi specjalnych w jeden zestaw ułatwia usuwanie i zakładanie uszczelek podczas prac serwisowo-konserwacyjnych. Futerał do przenoszenia zawiera również instrukcje i wskazówki dotyczące użytkowania narzędzi.

Inne akcesoria:

 • Układ obejścia zasilania ZLB+ZHD
 • Wewnętrzny czujnik położenia liniowego ZKW
 • Urządzenie kontroli suwu do przodu i powrotnego ZHU

... i wiele innych przedstawiono w sekcji rozwiązań specjalnych dla TOX®-Siłowników.

Jednostki sterujące TOX®-Siłowników

Dynamiczna regulacja ciśnienia – domyślny regulator dla wszystkich TOX®-Siłowników

 

Funkcja: W czasie dynamicznej regulacji ciśnienia dochodzi do automatycznego przełączenia z suwu szybkiego dojazdu na suw roboczy, gdy tłok roboczy napotka opór w dowolnym miejscu suwu. Zawór suwu roboczego jest podłączony do komory suwu powrotnego za pomocą czerwonego przewodu sterującego zaworu dławiącego X oraz funkcjonuje odpowiednio do dynamicznej procedury pomiaru ciśnienia. Czas przełączania jest regulowany przez sterujący zawór dławiący X.

Istnieją różne metody dostosowywania i optymalizowania „zwykłego” suwu TOX®-Siłowników odpowiednio do indywidualnych wymagań.

Regulator ciśnienia w przewodzie suwu roboczego ZDK
Zgodność: z ZKHZ, ZKHF, ZHO

Regulator ZDK umożliwia indywidualne dostosowanie siły nacisku.

Urządzenie jest przydatne do obniżania siły nacisku podczas suwu roboczego przez zagwarantowanie tego samego poziomu siły w przypadku szybkiego suwu dojazdowego i powrotnego.

Zewnętrzny zwalniacz suwu roboczego ZKHF
Zgodność: z ZDK i/lub ZHO

Zwalniacz ZKHF zapewnia dodatkowe możliwości zwolnienia zaworu suwu roboczego za pomocą elektrycznego sygnału dynamicznego regulatora ciśnienia.

Zastosowanie: W przypadku możliwości przypadkowego załączenia przez sterujący zawór dławiący X ze względu na zakłócenia konturów w obszarze roboczym i konieczności dodatkowego zwolnienia.

Optymalizacja częstotliwości suwu ZHO
Zgodność: z systemem dynamicznej kontroli ciśnienia, ZDK, ZKHZ lub ZKHF

ZHO to opcjonalny zespół pozwalający uzyskać lepszy czas cyklu. Poprawa suwu roboczego i czasu podawania powietrza wynosi około 20%.

Zastosowanie: Szczególnie, jeśli konieczne jest skrócenie czasu cyklu w przypadku długich suwów roboczych.

Zewnętrzny aktywator suwu roboczego ZKHZ
Zgodność: z ZDK i/lub ZHO

Aktywator ZKHZ umożliwia załączenie zaworu suwu roboczego za pomocą elektrycznego zaworu 3/2-drogowego.

Zastosowanie: Zaleca się stosowanie urządzenia do przyłącza zależnego od skoku suwu roboczego albo w przypadku korzystania z TOX®-siłownika ze skierowanym w górę tłoczyskiem i dużą masą narzędzia. Urządzenie można również użyć w zastosowaniach z przerywanym szybkim suwem roboczym.

Wyłącznik suwu roboczego ZKHD
Zgodność: z ZDK i/lub ZHO

Wyłącznik ZKHD służy do wyłączenia suwu roboczego za pomocą sygnału elektrycznego (np. w trybie konfiguracji). Urządzenia jest używane w przypadku konieczności czasowej dezaktywacji suwu roboczego, np. w trybie konfiguracji.

 • Jako światowy lider branży zdajemy sobie sprawę, że nawet niewielkie udogodnienia często stanowią wielką pomoc.
  Stefanie Reich

Zastosowania

Łączenie przez przetłaczanie
Łączenie przez przetłaczanie jest procesem formowania na zimno umożliwiającym łączenie blach i innych materiałów bez potrzeby stosowania śrub, nitów lub klejów.
Czytaj dalej
Łączenie przez przetłaczanieŁączenie przez przetłaczanie
Prasowanie
Istnieje wiele możliwych zastosowań TOX®-Pras szczękowych, korpusów pras i pras
Czytaj dalej
PrasowaniePrasowanie
Montaż
Przeciskanie oraz montaż tulei i łożysk, produkcja precyzyjnych zespołów wtłaczanych
Czytaj dalej
MontażMontaż
Wstawianie elementów złącznych
Kompletne rozwiązania do mocowania elementów funkcyjnych
Czytaj dalej
OsadzanieOsadzanie
Kalibrowanie
Konieczne jest zidentyfikowanie Twoich produktów? Musisz bezpiecznie utrzymać element w celu wykonania dodatkowej pracy?
Czytaj dalej
KalibrowanieKalibrowanie
Nitowanie
Oferta obejmuje znormalizowane, choć wyjątkowo elastyczne produkty do nitowania, spęczania, rozwalcowania...
Czytaj dalej
NitowanieNitowanie
Wykrawanie
Nie ma znaczenia czy obróbce poddawana jest blacha, tworzywo sztuczne, karton, tekstylia albo folie
Czytaj dalej
WykrawanieWykrawanie

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
Ul. Graniczna 186
54-530 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

Aby jak najlepiej prezentować Państwu treści na naszej stronie internetowej, korzystamy z plików cookie. Użycie cookies mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.