TOX PRESSOTECHNIK
close
Build your press in 4 easy steps – with price guarantee!
Get started

Porównanie TOX®-Łączenia przez przetłaczanie z innymi technologiami

TOX®-Łączenie przez przetłaczanie a zgrzewanie punktowe

Wyższa wytrzymałość na obciążenia dynamiczne niż w przypadku zgrzewania punktowego!

 

Lepsza wytrzymałość na obciążenia dynamiczne bez działania karbu w połączeniu – oznacza to: znacznie dłuższą żywotność TOX®-Połączenia okrągłego w stosunku do zgrzeiny punktowej. TOX®-Połączenie w świetle należących do klienta wyników prób zmęczeniowych z użyciem próbek TOX®-Połączenia okrągłego i zgrzein punktowych. Połączenia zostały poddane działaniu obciążenia wstępnego 1 kN i częstotliwości około 35 Hz. Trwałość zmęczeniowa połączenia była mierzona do momentu zniszczenia próbek.

Kolejnym często najważniejszym aspektem jest znacznie wyższa wytrzymałość na obciążenia dynamiczne formowanego na zimno TOX®-Łączenia przez przetłaczanie w porównaniu do zgrzewania punktowego, w przypadku którego ciepło dostarczone do połączenia zmienia strukturę materiału, co obniża wytrzymałość zgrzeiny punktowej. To dlatego wytrzymałość na obciążenia dynamiczne zgrzein punktowych jest mniejsza niż TOX®-Połączenia okrągłego.

Ta prosta procedura przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Skuteczność układu i trwałość użytkowa narzędzi są ściśle ze sobą powiązane.

Porównanie kosztów dla techniki jednego połączenia pomiędzy zgrzewaniem punktowym a technologią TOX®-Połączenia w przypadku zastosowania do stali miękkiej. TOX®-Technologia połączeń może być stosowana do technik wielopunktowych, co może spowodować znaczący wzrost różnicy kosztów pomiędzy TOX®-Połączeniem a zgrzewaniem punktowym.

Przewodność elektryczna TOX®-Połączenia przez przetłaczanie

Zachowanie rezystancji elektrycznej ma szczególne znaczenie w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych i przewodników elektrycznych w dzisiejszych samochodach osobowych, jak w przypadku prefabrykowanych dróg przewodzenia w drzwiach służących do zasilania układu elektrycznego drzwi. Zaletą jest możliwie największe obniżenie wartości rezystancji przejściowej. Zastosowanie w tej sytuacji: im niższa rezystancja przejściowa, tym wyższa przewodność elektryczna.

 

Na podstawie dotychczas zrealizowanych zastosowań oraz wszechstronnych badań laboratoryjnych i terenowych zebraliśmy następujące dane na temat elektrycznych własności TOX®-Połączenia:

  • Ściśnięte i odkształcone pod wpływem wysokiego ciśnienia powierzchnie blachy/folii w celu utworzenia TOX®-Połączenia mają własności korzystne z punktu widzenia przewodności elektrycznej.
  • Powierzchnie powlekane również ulegają przemieszczeniu do połączenia oraz powodują obniżenie rezystancji przejściowej. Znacząca część prądu przepływa przez połączenie. Otaczająca powierzchnia w niewielkim stopniu przyczynia się do przewodzenia prądu (10 %). Połączenie ma znaczenie decydujące!
  • Pokryte olejem, galwanizowane i klejone powierzchnie blachy stalowej mają niewielki wpływ na rezystancję przejściową. Porównanie pomiędzy zgrzewaniem punktowym a połączeniem przez przetłaczanie zależy od łączonych materiałów.
  • Do łączenia najmniejszych elementów elektronicznych, najlepszym rozwiązaniem jest metoda TOX®-MIKRO punktu w przypadku średnicy co najmniej 1 mm: łączenie na zimno najcieńszych arkuszy z kołnierzami o najmniejszych szerokościach, bez termicznej modyfikacji materiału, z minimalnymi odkształceniami obrabianego detalu.
  • Folia z tworzywa sztucznego znajdująca się pomiędzy arkuszami, perforowana podczas procesu łączenia przemieszcza się wraz materiałem oraz powoduje uzyskanie dziesięciokrotnie wyższej wartości rezystancji przejściowej.
  • Połączenie „stal/aluminium” uzyskuje mniej takie same wyniki co układ „stal/stal”

Uniwersytet Technologiczny w Dreźnie dowiódł istnienia przewodności elektrycznej w przypadku TOX®-Połączenia okrągłego.

Obecnie są to wyniki oficjalne: Doskonała przewodność elektryczna TOX®-Połączenia okrągłego oraz TOX®-Połączeń SKB w przypadku łączenia blach różnej grubości z tego samego lub różnych materiałów została udowodniona w drodze wszechstronnych badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Technologicznym w Dreźnie! Intensywne badania w zakresie „Elektrycznych właściwości profilu formowanych połączeń” przeprowadzono w Instytucie Technologii Powierzchni i Produkcji przy udziale Instytutu Zasilania Energią Elektryczną i Technologii Wysokich Napięć Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Przedstawiciele wiodących firm z branży motoryzacyjnej i ich dostawcy jak również wielu producentów z dziedziny produktów technologii połączeń i mocowań uczestniczyło we wstępnych sesjach PbA (Rada Doradcza ds. Projektów) prowadzonych w grupie roboczej „Połączenia”. Podczas tej konferencji opracowano między innymi profil wymagań oraz projekt eksperymentalny, na podstawie którego w pełni wdrożono projekt eksperymentalny w praktyce. Dokonano podstawowego rozróżnienia pomiędzy połączeniami mechanicznymi (np. połączenia ciśnieniowe / przez przetłaczanie), łączenie komponentów (np. wkręcanie śrub, nitów, nakrętek) oraz połączenie mechaniczne z łączeniem komponentów (np. nakrętki wykrawane). Badanie przeprowadzono pod kątem „długotrwałego stabilnego połączenia komponentów z częściowo dostępną funkcjonalną integracją za pomocą mocowania części przyłączeniowych (elementy funkcjonalne)”. Mając na względzie aktualny stan rozwoju technologii, w tym zakresie skupiono się w takim samym stopniu na wytrzymałości mechanicznej (ścierane, wytrzymałość na rozciąganie i obracanie) jak również na elektrycznych właściwościach takich połączeń, które nie stanowiły do tej pory obiektu zainteresowania. Poszukiwania rozwiązań w zakresie mocowań i połączeń oszczędzających energię i materiały aktualnie rozszerzono na komponenty i zespoły elektryczne. W szczególności skupiono się na możliwości wyeliminowania dodatkowych metod materiałochłonnych i energochłonnych takich jak spawanie punktowe, lutowanie lub lutowanie laserowe, które powinny ustąpić nowym, bardziej oszczędnym procesom produkcyjnym.

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

To display the contents of our website as its best, we use cookies. More information about cookies and the option to disagree to the use of cookies can be found in our Privacy policy.

close