TOX PRESSOTECHNIK
PL: +48 71 7856110

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

1. Zakres obowiązywania, osoba odpowiedzialna, pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych, definicje pojęć

1.1 Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez firmę TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG i w jaki sposób.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla przetwarzania danych osobowych

 • podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych (patrz punkt 2.1),
 • w°ramach postępowania z danymi osobowymi naszych klientów, dostawców, odwiedzających i innych partnerów w komunikacji (punkt 2.2.) oraz
 • w°ramach postępowania z danymi kandydatów do pracy (punkt 2.3).

1.2 Ta

TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG
Riedstrasse 4
88250 Weingarten
Niemcy
Telefon: +49 (0) 751 5007-0
Faks: +49 (0) 751 5007-139
E-mail: info@tox-pressotechnik.com

jest zgodnie z art. 4 pkt. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych (patrz również nasze dane kontaktowe).

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych:

Dr Florian Deusch, adwokat, specjalista z zakresu prawa rynku usług IT, Anwaltskanzlei Dr Gretter;
zewnętrzny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (certyfikowany przez TÜV i udis gGmbH - Ulmer Akademie für Datenschutz und Datensicherheit gGmbH).

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest dostępny w normalnych godzinach otwarcia biura pod adresem:

Anwaltskanzlei Dr. Gretter
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg
Tel.: +49 751 362250
E-mail: datenschutz(at)gretter-rae.de

Jest on jednocześnie pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych firmy TOX® PRESSOTECHNIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.

1.3 Państwa dane osobowe to wszystkie dane, które można przypisać do Państwa, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych (patrz punkt 2).

Przetwarzanie to każdy proces związany z danymi osobowymi. Przetwarzanie to np. gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, porządkowanie, zapisywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, stosowanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, publikację lub w innej formie, porównywanie i przypisywanie, ograniczanie, usuwanie i kasowane danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

2.1 Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych lub przy nawiązywaniu kontaktu drogą e-mailową; cel i podstawa prawna

2.1.1 Korzystanie z naszych stron internetowych w celach informacyjnych

W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania z naszych stron internetowych, tzn. kiedy nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują nam w inny sposób informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, gromadzimy następujące dane:

 • adresy IP
 • data i godzina zapytania,
 • różnica stref czasowych względem Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść zapytania (konkretna strona),
 • status dostępu/kod statusu HTTP,
 • przesyłana każdorazowo ilość danych,
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja przeglądarki.

Cel i podstawa prawna

Celem przetwarzania wymienionych danych jest umożliwienie Państwu przeglądania naszych stron internetowych oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa przeglądania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. (1) zdanie 1 lit. f) RODO. Zgodnie z nim przetwarzanie danych osobowych dla osiągania naszych uprawnionych interesów jest zgodne z prawem, jeżeli nie przeważają nad nimi interesy, podstawowe prawa lub podstawowe wolności osób, których dane dotyczą.
Dane osobowe są zapisywane tylko na czas trwania Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej.

2.1.2 Korzystanie z naszych stron internetowych w celach informacyjnych

Kiedy nawiązują Państwo kontakt z nami drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy, zapisujemy przekazane nam przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie imię, nazwisko i numer telefonu), abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Zebrane w związku z tym dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania. Podstawą prawną tych procesów przetwarzania jest art. 6 ust. (1) zdanie 1 lit. f) RODO, poza sytuacjami, w których istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych, wówczas podstawą prawną zapisywania danych jest art. 6 ust. (1) zdanie 1 lit. c) RODO; przetwarzanie jest wtedy zgodne z prawem, jeżeli wymagane jest do wypełnienia obowiązku prawnego.

2.1.3  Pliki cookie

a) Oprócz wymienionych wcześniej danych podczas korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych zapisujemy pliki cookie na Państwa urządzeniu. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku z przypisaniem do używanej przeglądarki, przez które określone informacje są przesyłane do podmiotu, który utworzył plik cookie (w tym przypadku: do nas). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer. Celem ich użycia jest uczynienie oferty internetowej bardziej efektywną i przyjazną dla użytkownika. Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda – którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać – zgodna z art. 6 ust. (1) zdanie 1 lit. a) RODO, udzielona przez Państwa na początku odwiedzin na naszej stronie internetowej, wzgl. art. 6 ustęp (1) zdanie 1 lit. f) RODO.

b) Niniejsze strony internetowe wykorzystują następujące rodzaje plików cookie, których zakres oraz sposób działania są opisane poniżej:

 • cookie tymczasowe (patrz aa)
 • cookie stałe (patrz bb).

  aa) cookies tymczasowe są usuwane automatycznie, gdy zamkną Państwo przeglądarkę. Zaliczają się do nich w szczególności cookies sesyjne. Zapisywane jest w nich tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania z Państwa przeglądarki można przypisać do tej samej sesji. Pozwala to rozpoznać Państwa urządzenie, jeżeli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę. Cookies sesyjne są usuwane, kiedy wylogują się Państwo lub zamkną przeglądarkę.

  bb) cookies stałe są przez nas usuwane automatycznie po upłynięciu określonego czasu, który może się różnić w zależności od cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki. Usuwając dane pliki cookie, odwołują jednocześnie Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

c) Mogą Państwo odpowiednio do życzeń skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki i np. zablokować zapisywanie plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy uwzględnić, że w takim wypadku niektóre funkcje naszych stron internetowych mogą nie być dostępne.

2.1.4. Google Analytics

a) Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy ruchu sieciowego firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies” – pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony, zgromadzone przez pliki cookie, są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji adresu IP, adresy IP komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego są wcześniej skracane przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google używa tych informacji do analizy korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów aktywności w sieci oraz świadczenia na rzecz administratora tej strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu.

b) Adres IP przesłany z Państwa przeglądarki internetowej w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi.

c) Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików cookie, zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszych stron internetowych może nie być możliwe. Można także zablokować przekazywanie danych zapisywanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) firmie Google i uniemożliwić ich przetwarzanie przez tę firmę poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Rejestrowanie przez Google Analytics można także uniemożliwić, klikając poniższy link. Kliknięcie linku powoduje ustawienie pliku cookie typu opt-out, uniemożliwiającego rejestrowanie w przyszłości Państwa danych podczas odwiedzania tych stron internetowych: Dezaktywacja Google Analytics.

d) Te strony internetowe wykorzystują Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Powoduje to przetwarzanie adresów IP w formie skróconej, co uniemożliwia powiązanie ich z konkretną osobą. Jeżeli w zapisanych Państwa danych występuje odniesienie do osoby, zostanie ono natychmiast wyłączone, a dane osobowe będą niezwłocznie usunięte.

e) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować użycie naszych stron internetowych i móc je regularnie ulepszać. Dzięki zebranym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i aranżować ją w sposób bardziej interesujący dla użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których Państwa dane osobowe są przekazywane do USA, obowiązuje podpisane przez Google porozumienie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną wykorzystania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

f) Informacje dot. zewnętrznego dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/pl.html,przegląd informacji dot. ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

g) Na tych stronach internetowych usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy wizyt użytkowników dokonywanych z różnych urządzeń, rozpoznawanych na podstawie ID użytkownika. Analizę Państwa użytkowania na różnych urządzeniach można dezaktywować w ustawieniach konta klienta, w części „Moje dane”, „dane osobowe”.

2.1.5 Zamieszczanie wideo z serwisu YouTube

a) W naszej ofercie internetowej zamieszczamy materiały wideo z serwisu YouTube, które są zapisane na stronie http://www.YouTube.com i odtwarzane bezpośrednio na naszych stronach.

b) Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych YouTube otrzymuje informacje o tym, że wywołali Państwo określoną podstronę naszej strony internetowej. Dodatkowo przekazywane są dane wymienione w punkcie 2.1.1 niniejszej deklaracji. Następuje to niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika w serwisie YouTube i są na nie zalogowani, czy też nie. Jeżeli są Państwo zalogowani na konto Google, dane zostaną przypisane bezpośrednio do tego konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo powiązania danych z Państwa profilem YouTube, przed uruchomieniem odtwarzania wideo muszą się Państwo wylogować z konta Google. YouTube zapisuje Państwa dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub odpowiedniej do potrzeb aranżacji swoich witryn. Analiza taka ma miejsce w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb i aby informować innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa aktywności na naszych stronach internetowych. Mają Państwo prawo do odmowy zgody na tworzenie takiego profilu użytkownika, którą muszą Państwo skierować do YouTube.

c) Dalsze informacje na temat celu i zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez YouTube znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Znajdują się tam także dodatkowe informacje o Państwa prawach i o możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podpisało umowę EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.1.6 Rejestracja i newsletter

a) Jeżeli chcą Państwo korzystać z określonych funkcjonalności naszych stron internetowych, na przykład z pobierania danych CAD, wymagane jest podanie przez Państwa następujących danych:

 • Imię, nazwisko,
 • przedsiębiorstwo, dla którego Państwo pracują,
 • biznesowe dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu; punkt „Branża” jest nieobowiązkowy).

Dla danych tych muszą Państwo określić hasło o wystarczającym poziomie bezpieczeństwa.

b) Dla rejestracji do pobierania plików CAD stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po wprowadzeniu przez Państwa danych rejestracji przesyłamy na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość, której prosimy o potwierdzenie rejestracji. Jeżeli nie potwierdzą Państwo swojego logowania, Państwa dane zostaną zablokowane i usunięte po upływie określonego prawnie okresu przechowywania (w każdym wypadku po upłynięciu okresu przedawnienia dla możliwych roszczeń). Ponadto zapisujemy Państwa adres IP i czas rejestracji oraz jej potwierdzenia. Celem tej procedury jest udokumentowanie Państwa rejestracji, aby móc wyjaśniać ewentualne przypadki nieprawidłowego użycia Państwa danych osobowych. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. (1) zdanie 1 lit. f) RODO.

c) Newsletter
W ramach rejestracji mają Państwo możliwość subskrybowania naszego newslettera i otrzymywania aktualnych informacji lub ofert naszych usług. Subskrypcja newslettera jest opcjonalna. Mogą się Państwo zarejestrować w celu pobierania danych CAD bez subskrybowania newslettera. Po subskrybowaniu newslettera przeprowadzamy procedurę double opt-in, opisaną w lit. b). Po rejestracji do newslettera potwierdzają Państwo swoją chęć jego otrzymywania poprzez procedurę double opt-in. W związku z newsletterem przetwarzamy wyłącznie Państwa adres e-mail, imię i nazwisko oraz nazwę Państwa przedsiębiorstwa, abyśmy mogli przesyłać Państwu newsletter i kontaktować się z Państwem osobiście. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji. Decyzję o rezygnacji z newslettera mogą Państwo przesłać w wiadomości e-mail na adres info@tox-de.com lub wysłać ją na adres podany w części z danymi kontaktowymi.

2.2 Przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców, odwiedzających oraz innych partnerów w komunikacji

2.2.1 Przetwarzamy następujące dane osób kontaktowych naszych klientów, dostawców (lub kandydatów na dostawców), osób odwiedzających nasze pomieszczenia i zakłady oraz innych partnerów w komunikacji (dalej zwanych także „osobami, których dane dotyczą”):

 • tytuł (Pan/Pani), imię i nazwisko oraz pozycja (i ew. przedsiębiorstwo osoby, której dane dotyczą wzgl. urząd),
 • biznesowe wzgl. służbowe dane kontaktowe, obejmujące adres, numer telefonu (stacjonarnego/komórkowego) i adres a-mail,
 • wszelkie informacje wymagane do realizacji w danym przypadku komunikacji, w szczególności dane projektu lub zlecenia (zwłaszcza w przypadku klientów i dostawców), adresy e-mail, terminy i wyniki rozmów,
 • w przypadku osób kontaktowych klientów: ostatni kontakt,
 • w przypadku odwiedzających: termin wizyty, przyjazd i opuszczenie terenu zakładowego, osoba do kontaktów odwiedzającego w naszym przedsiębiorstwie, numer rejestracyjny samochodu, który osoba odwiedzająca zaparkowała na naszym terenie.

2.2.2 Dane zgodnie z punktem 2.2.1 przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w przypadku osób do kontaktów z naszymi klientami i dostawcami: aby prowadzić niezbędną komunikację w ramach wypełniania naszych umów z klientami i dostawcami oraz (w przypadku klientów) aby odpowiednio informować o usługach naszego przedsiębiorstwa (reklama),
 • w przypadku odwiedzających: aby umożliwić wizytę i aby zagwarantować realizację wewnętrznych regulacji, zapewniających bezpieczeństwo naszego przedsiębiorstwa,
 • w przypadku wszystkich innych partnerów w komunikacji: aby realizować komunikację żądaną przez osobę, której dotyczą dane.

Podstawą prawną jest we wszystkich przypadkach art. 6 ust. (1) zdanie 1 lit. f) RODO.Jeżeli nie istnieje trwałe powiązanie umowne lub inny związek prawny z przedsiębiorstwem lub urzędem osoby, której dane dotyczą, jej dane osobowa są przetwarzane i zapisywane wyłącznie w celu realizacji konkretnego zadania.

2.2.3 Ponadto przetwarzamy dane osobowe naszych klientów wzgl. ich osób do kontaktów (nazwisko, imię, przedsiębiorstwo i w pewnych przypadkach data urodzenia), również aby wypełniać nasze publicznoprawne zobowiązania wobec urzędów, np. w ramach dokumentacji podatkowej i handlowej, oraz do kontroli eksportu. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. (1) zdanie 1 lit. c) RODO.

2.3 Dane kandydatów do pracy

2.3.1 Przetwarzamy następujące dane osób, które aplikowały o pracę u nas przez formularze zgłoszeniowe na naszych stronach lub w inny sposób:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu (jeśli podano) oraz przekazane nam dane związane z aplikacją.

2.3.2 Z zastrzeżeniem oddzielnie udzielonej zgody, przetwarzamy dane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej związanej z daną aplikacją, bez udzielenia zgody nie zapisujemy danych po zakończeniu tej procedury i koniecznego w danym przypadku okresu przechowywania.

3. Przesyłanie i przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

Do elektronicznego przetwarzania danych częściowo korzystamy z usług zewnętrznych przedsiębiorstw. Są to godni zaufania dostawcy usług, których starannie wybraliśmy, aby przetwarzali Państwa dane zgodnie z otrzymanym od nas zleceniem. Podstawą prawną jest tutaj art. 28 RODO. Rzecz jasna nasi usługodawcy są zobowiązani do starannego postępowania z danymi tylko na nasze polecenie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności nie wykorzystują oni tych danych do własnych celów i nie przekazują ich stronom trzecim.

Ponadto mogą wystąpić pojedyncze przypadki, w których na polecenie urzędowe jesteśmy z przyczyn prawnych zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych, jeśli jest to konieczne w celu przeprowadzenia postępowania karnego bądź zapobiegania zagrożeniom przez policję lub inne urzędy. Podstawą prawną przekazania danych jest w takim przypadku art. 6 ustęp (1) lit. c) RODO.

Mogą również wystąpić przypadki, w których Państwa dane zostaną, w celach wymienionych w punkcie 2, ze względu na podział pracy przekazane dalej wewnątrz grupy TOX do spółek powiązanych na podstawie prawa spółek z TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG (spółki zależne lub powiązane). Celem przekazywania danych jest realizacja i strukturyzacja w ramach naszej grupy i naszego podziału pracy zadań, które występują w ramach realizacji celów przedsiębiorstwa w naszej grupie; podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ustęp (1) zdanie 1 lit. f) RODO.

Jeżeli w związku z tym dane osobowe są przetwarzane w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). chronimy Państwa dane, przekazując je i przetwarzając w obrębie naszej grupy wyłącznie zgodnie ze środkami zawartymi w standardowych klauzulach umownych określonych przez Komisję Europejską w rozumieniu art. 46 ustęp (2) lit. c) RODO. Standardowe klauzule umowne można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl.

4. Państwa prawa

4.1 Mają Państwo względem nas następujące prawa w związku z Państwa danymi osobowymi:

 • prawo do informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
 • prawo do sprostowania lub usuwania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do odmowy przetwarzania, jeżeli podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ustęp (1) zdanie 1 lit. f) RODO oraz
 • prawo do przenoszenia danych.

4.2 Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego urzędu nadzorującego kwestie ochrony dany osobowych.

5. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na naszej stronie internetowej. Prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej i zapoznawanie się z aktualnie obowiązującą wersją oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Stan: 23.05.2018

Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
Ul. Graniczna 186
54-530 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

Aby jak najlepiej prezentować Państwu treści na naszej stronie internetowej, korzystamy z plików cookie. Użycie cookies mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.