TOX PRESSOTECHNIK
close
Build your press in 4 easy steps – with price guarantee!
Get started

Polityka prywatności

Skontaktuj się z nami

PL: +48 71 7856110

Polityka prywatności firmy TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

Inspektor ochrony danych osobowych

dr Florian Deusch
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg

Tel.: +49 751 362250
Faks: +49 751 3622530

E-mail: mail(at)gretter-rae.de

1. Przedmiot polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności firmy TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG (w dalszej części „My”) zawiera informacje dotyczące danych osobowych użytkowników zbieranych podczas korzystania z jej witryn internetowych oraz sposobie ich przetwarzania. Dane osobowe to wszystkie dane odnoszące się do użytkownika, takie jak adres e-mail lub jego zachowanie.

2. Podmiot odpowiedzialny, usługodawca

Zgodnie z postanowieniami ustawy BDSG (Federalna ustawa o ochronie danych osobowych) oraz TMG (Ustawa o mediach elektronicznych) podmiotem odpowiedzialnym jest firma TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG, Riedstraße 4 in D-88250 Weingarten. Porównaj nasz znak firmowy na stronie http://www.tox-en.com/company/imprint/.

3. Zbieranie i wykorzystanie danych użytkownika

W przypadku korzystania z naszej witryny internetowej bez dokonania rejestracji, logowania się, zapisania się albo przekazywania nam danych w jakiejkolwiek formie (na przykład za pomocą formularza kontaktowego e-mail) nie zbieramy żadnych danych osobowych z wyjątkiem danych przekazanych nam za pośrednictwem przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z witryny internetowej. Są to następujące dane:

 • Data i godzina uzyskania dostępu do witryn internetowych, łącznie z różnicą stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT),
 • Treść żądania przeglądarki (tzn. specyficznego wywołania witryny internetowej),
 • Rodzaj przeglądarki internetowej łącznie z używanym językiem i wersją oprogramowania przeglądarki,
 • Używany system operacyjny,
 • Ostatnio odwiedzona witryna internetowa,
 • Wolumin przesłanych danych i stan dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itd.) oraz
 • Adres IP użytkownika

Wyżej wymienione dane zbierane są podczas wizyty w naszych witrynach internetowych wyłącznie w formie danych nieosobowych. Ma to na celu umożliwianie korzystania z naszych witryn, w celach statystycznych oraz związanych z doskonaleniem naszej oferty internetowej. Adres IP przechowujemy tylko w czasie wizyty użytkownika w naszych witrynach internetowych; nie prowadzimy analizy danych osobowych.

4. Korzystanie z formularzy online w naszych witrynach internetowych

W celu skontaktowania się z nami można korzystać z formularzy online znajdujących się w różnych miejscach naszych witryn internetowych. Przesłane nam dane są najpierw systemowo przechowywane na naszym serwerze sieci Web a następnie serwerze poczty e-mail. Dane użytkownika są przetwarzane tylko w zakresie koniecznym do zrealizowania żądania lub wymaganym przez prawo.

5. Przekazywanie danych

Nie przekazujemy danych użytkownika podmiotom zewnętrznym.

Od tej zasady są dwa wyjątki:
Korzystamy ze wsparcia firm zewnętrznych w zakresie przetwarzania danych elektronicznych. Są to rzetelni usługodawcy, których starannie wybrano w celu zapewnienia, że dane użytkownika są przetwarzane zgodnie z naszym zamówieniem. Oczywiście nasi usługodawcy są zobowiązani do starannej obsługi danych zgodnie z naszymi wytycznymi oraz obowiązującymi postanowieniami prawa a w szczególności do niewykorzystywania danych w celach własnych ani przekazywania ich podmiotom zewnętrznym. Niemniej w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwa danych; są to przypadki takie jak podejrzenie popełnienia przestępstwa lub niewłaściwego użytkowania naszych witryn internetowych.

6. Korzystanie z plików cookie, zasady dotyczące stosowania plików cookie

6.1 W przypadku naszych witryn internetowych pliki cookie są wykorzystywane zgodnie z zasadami przedstawionymi w tym punkcie 6. Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi z naszego serwera sieci Web do przeglądarki użytkownika podczas jego wizyty w naszych witrynach internetowych, które są przechowywane przez przeglądarkę w komputerze w celu obsługi późniejszych wywołań naszych witryn.

 

6.2 Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji (lub tymczasowe pliki cookie) są automatycznie usuwane po wizycie w naszych witrynach internetowych i zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie zawierają identyfikator sesji, do którego przypisane mogą zostać różne żądania przeglądarki. Umożliwia to rozpoznanie komputera w przypadku uzyskania przez niego ponownego dostępu do danej witryny internetowej.
 • Trwałe pliki cookie są plikami przechowywanymi przez określony lub nieokreślony okres czasu po wizycie w naszych witrynach internetowych i zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie można usunąć w każdym czasie za pomocą ustawień przeglądarki.
 • Pliki cookie innych firm są plikami pochodzącymi od innych dostawców, które mogą zostać przez nich rozpoznane.

W naszych witrynach internetowych korzystamy z następujących plików cookie:

 • _ga (plik cookie sesji), Google Analytics
 • tox-cookie-info (plik cookie sesji) osadza notatkę pliku cookie w witrynie internetowej
 • PHPSESSID (plik cookie sesji) jest wymagany w przypadku wykazu zapytań
 • _utma, utmc, utmz (plik cookie sesji) Google Analytics


6.3 Możliwość ustawienia lub wywołania plików cookie można skonfigurować samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. W przeglądarce można całkowicie wyłączyć opcję przechowywania plików cookie, ograniczyć ją do określonych witryn internetowych lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby w przypadku ustawienia pliku cookie automatycznie generowała powiadomienie wymagające reakcji użytkownika. Niemniej ze względów technicznych, aby możliwe było korzystanie z pełnego zakresu funkcji naszych witryn internetowych, konieczne jest zezwolenie na co najmniej pliki cookie sesji. W tym przypadku nie ma miejsca zbieranie przez nas danych osobowych w plikach cookie. Jak również nie korzystamy z technik pozwalających na powiązanie danych użytkownika z danymi skojarzonymi z plikami cookie.

7. Korzystanie z usługi Google Analytics

7.1 Możliwie optymalne zaprojektowanie naszych witryn internetowych, aby były atrakcyjne dla odwiedzających je osób jest dla nas sprawą bardzo ważną. To wymaga wiedzy o elementach dobrze odbieranych przez użytkowników. Nasze witryny internetowe korzystają z usługi analiz sieci Web Google Analytics firmy Google Inc. (w dalszej części: „Google”). Usługa Google Analytics również wykorzystuje pliki cookie (patrz powyższy punkt 6). Pliki cookie usługi Google Analytics są plikami tekstowymi przechowywanymi w komputerze użytkownika umożliwiając analizę korzystania z naszych witryn internetowych. Generowane przez plik cookie dane na temat korzystania przez użytkownika z witryn internetowych (na przykład anonimowy adres IP) są zasadniczo przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na inicjowany przez nas proces pozbawiania możliwości powiązania adresu IP z użytkownikiem, przed przesłaniem danych do serwera Google adres IP użytkownika z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących stronami porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest przez Google skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP zostaje przesłany do serwera Google w USA i dopiero tam skrócony. Zgodnie z naszym zamówieniem Google używa tych danych do generowania raportów na temat aktywności w witrynach internetowych oraz świadczy dla nas inne usługi, jako operator witryn internetowych w związku z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu.

Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w związku z usługą Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

 

7.2 Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie przez odpowiednią konfigurację oprogramowania przeglądarki; niemniej informujemy, że w tym przypadku użytkownik nie będzie w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszych witryn internetowych. Oprócz tego użytkownik może uniemożliwić zbieranie generowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z witryn internetowych (łącznie z adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnianej za pomocą następującego łącza (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Rejestrowanie przez Google Analytics mo¿na uniemo¿liwiæ, klikaj¹c poni¿szy link. Zostaje ustawiony plik cookie typu opt-out, uniemo¿liwiaj¹cy rejestrowanie w przysz³oœci Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny internetowej: Opt-Out

 

7.3 Korzystanie z usługi Google Analytics podlega warunkom uzgodnionym z Google przez niemieckie organy do spraw ochrony danych osobowych. Dane dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html, omówienie zasad ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Prawo do informacji, odwołania i sprzeciwu

8.1 W każdym czasie użytkownik ma prawo zażądać przedstawienia przez nas informacji dotyczących przechowywanych danych użytkownika oraz celu ich przechowywania, jak również pochodzenia danych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, do których dane są przesyłane. W każdym czasie użytkownik może wycofać udzieloną zgodę na używanie danych. Wszelkie zapytania i żądania w sprawie udzielenia informacji lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych prosimy kierować za pomocą poczty e-mail na adres wymieniony w punkcie 1 lub do inspektora ochrony danych osobowych naszej firmy (patrz poniżej).

 

8.2 Jeśli na podstawie § 15 Ustawy o mediach elektronicznych użytkownik chce wyrazić sprzeciw wobec tworzenia przez nas profili użytkownika w celach związanych z reklamą i badaniami rynku, jak również projektowaniem naszych witryn internetowych zgodnie z wymaganiami, należy skorzystać z wtyczki lub pliku cookie rezygnacji, zgodnie z treścią punktu 7.2 niniejszej polityki prywatności.

9. Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych, a w szczególności ochrony danych osobowych użytkownika przed zagrożeniami związanymi z przesyłaniem danych, jak również otrzymaniem ich przez osoby trzecie, utrzymujemy nowoczesne środki techniczne. Środki te są stale dostosowywane do najnowszych technologii.

 

Our customers are our reference

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

To display the contents of our website as its best, we use cookies. More information about cookies and the option to disagree to the use of cookies can be found in our Privacy policy.

close