TOX PRESSOTECHNIK
PL: +48 71 7856110

Kompetencje i doświadczenie w TOX®-eKlinczowaniu

Tworzenie przewodności

Proces TOX®-eKlinczowania polega na przetłoczeniu materiału za pomocą stempla i uformowania zakleszczenia pomiędzy warstwami blach w matrycy. Gwarantuje to uzyskanie dużych wytrzymałości mechanicznych oraz kluczowej, doskonałej przewodności elektrycznej,

Strefa łączenia z optymalnym sklejeniem warstw
W trakcie przetłaczania blach, niezależnie od tworzenia się zakleszczenia i wytrzymałości mechanicznej, materiał wykazuje lokalne sklejenie (niczym spaw). Warstwy przenikają się, wytwarzając dużą ilość mikrostyków o niezwykle małej oporności.

 

Zwiększona strefa styku
Przetłoczenie blach powoduje ich pocienienie a tym samym wydłużenie, co zwiększa efektywną powierzchnię styku na takiej samej długości materiału

 

Pokrycia pozostają z materiałem
Miękkie pokrycia ochronne jak cyna na miedzi, ulegają harmonijnemu przetłoczeniu zachowując swoje właściwości. 
 

Strefy przenikania warstw materiałów

Liczne mikrostyki zapewniają najwyższą przewodność między materiałami

Niezmiennie wysoka przewodność

TOX®-eKlinczowanie jest wydajną technologią trwałego łączenia elementów przewodzących prąd, zarówno pod kątem właściwości mechanicznych jak i elektrycznych

Trwała przewodność oraz niezmienna wytrzymałość
Połączenie klinczowane jest bardzo odporne na proces relaksacji. Zmiany temperatury lub obciążeń mechanicznych, tylko w niewielkim stopniu wpływają na spadek parametrów połączenia. Przewodność elektryczna będzie niezmienna w całym cyklu życia wyrobu.

Relaksacja w obszarze połączenia

Połączenie TOX®-eKlinczowanie pozostaje w zakresie tolerancji eksploatacyjnej na całym obszarze zaznaczonym na zielono. Starzenie się i relaksacja połączenia, w normalnych warunkach pracy, nie wpływają na przewodność. 

Spadek wytrzymałości na skutek relaksacji

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
Ul. Graniczna 186
54-530 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

Aby jak najlepiej prezentować Państwu treści na naszej stronie internetowej, korzystamy z plików cookie. Użycie cookies mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.