TOX PRESSOTECHNIK
PL: +48 71 7856110

Raport z testów elementów funkcjonalnych

Promowanie bezpieczeństwa elementów złącznych w laboratotium testowym

W labotatorium testowym TOX® PRESSOTECHNIK, w badaniach wstępnych, opracowywane są najskuteczniejsze rozwiązania dla Twoich potrzeb. Testy są wykonywane z wykorzystaniem Twoich próbek, które badamy i analizujemy.

Ustalamy tutaj również wszystkie parametry dla Twoich zastosowań, w tym wymaganą required press force and tool geometry. Określamy, jakie systemy i technologie można używać w Twoim zastosowaniu.

Bezpieczną jakość instalacji zapewniają najnowocześniejsze urządzenia testowe i pomiarowe oraz wysoko wykwalifikowany personel.

Laboratorium testowe TOX® PRESSOTECHNIK: zapewnia weryfikację instalacji pod kątem użytecznej jakości

Evaluation of the strengh and mechanical load resistance in the test laboratory

Udokumentowana jakość

Przed dostarczeniem systemu sprawdzamy rzeczywiste wyniki przetwarzania przez system i rejestrujemy je w raporcie z testu.

 

Można wykonać następujący test:

  • pomiar wytrzymałości na wyciąganie i wytrzymałość na przeciąganie oraz test wytrzymałości na skręcanie, zgodnie z DVS/EFB 3480-1.
  • Badanie zastosowania klienta: element funkcjonalny jest testowany z elementem klienta pod kątem dostępności, sił nacisku, wystających elementów i czasów cykli.
  • Odbiór techniczny całego systemu: testy mechaniczne i elektryczne oraz aprobata techniczna wraz z przebiegiem próbnym z ustaloną liczbą elementów złącznych.
  • Wytwarzanie próbek przedprodukcyjnych.
  • Optymalizacja produkcji seryjnej klienta pod kątem jakości, stabilności procesu i czasów cykli.
  • Produkcja elementów próbnych celem ustalenia najlepszego zastosowania u klienta.

W przypadku każdej instalacji otrzymujesz bogatą dokumentację, w tym protokoły odbioru, raporty z testów i, jeśli dotyczy, deklarację zgodności UE lub deklarację włączenia.

Korzyści dla klienta

  • Zapis dokładnego stanu systemu w chwili dostawy
  • Użyteczne połączenie parametrów
  • Dokumentacja siły docisku i ciągnienia
  • Dokumentacja maksymalnych, dopuszczalnych momentów obrotowych

KATALOGI I KARTY TECHNICZNE

Katalog
Zamknij
Technologia elementów funkcjonalnych

Wszystkie katalogi i karta techniczna

Przejdź do folderu pobierania

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
Ul. Graniczna 186
54-530 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

Aby jak najlepiej prezentować Państwu treści na naszej stronie internetowej, korzystamy z plików cookie. Użycie cookies mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.