TOX PRESSOTECHNIK
close
Build your press in 4 easy steps – with price guarantee!
Get started

Raport z testów elementów funkcjonalnych

Skontaktuj się z nami

PL: +48 71 7856110

Promowanie bezpieczeństwa elementów złącznych w laboratotium testowym

W labotatorium testowym TOX® PRESSOTECHNIK, w badaniach wstępnych, opracowywane są najskuteczniejsze rozwiązania dla Twoich potrzeb. Testy są wykonywane z wykorzystaniem Twoich próbek, które badamy i analizujemy.

Ustalamy tutaj również wszystkie parametry dla Twoich zastosowań, w tym wymaganą required press force and tool geometry. Określamy, jakie systemy i technologie można używać w Twoim zastosowaniu.

Bezpieczną jakość instalacji zapewniają najnowocześniejsze urządzenia testowe i pomiarowe oraz wysoko wykwalifikowany personel.

Laboratorium testowe TOX® PRESSOTECHNIK: zapewnia weryfikację instalacji pod kątem użytecznej jakości

Evaluation of the strengh and mechanical load resistance in the test laboratory

Udokumentowana jakość

Przed dostarczeniem systemu sprawdzamy rzeczywiste wyniki przetwarzania przez system i rejestrujemy je w raporcie z testu.

 

Można wykonać następujący test:

  • pomiar wytrzymałości na wyciąganie i wytrzymałość na przeciąganie oraz test wytrzymałości na skręcanie, zgodnie z DVS/EFB 3480-1.
  • Badanie zastosowania klienta: element funkcjonalny jest testowany z elementem klienta pod kątem dostępności, sił nacisku, wystających elementów i czasów cykli.
  • Odbiór techniczny całego systemu: testy mechaniczne i elektryczne oraz aprobata techniczna wraz z przebiegiem próbnym z ustaloną liczbą elementów złącznych.
  • Wytwarzanie próbek przedprodukcyjnych.
  • Optymalizacja produkcji seryjnej klienta pod kątem jakości, stabilności procesu i czasów cykli.
  • Produkcja elementów próbnych celem ustalenia najlepszego zastosowania u klienta.

W przypadku każdej instalacji otrzymujesz bogatą dokumentację, w tym protokoły odbioru, raporty z testów i, jeśli dotyczy, deklarację zgodności UE lub deklarację włączenia.

Korzyści dla klienta

  • Zapis dokładnego stanu systemu w chwili dostawy
  • Użyteczne połączenie parametrów
  • Dokumentacja siły docisku i ciągnienia
  • Dokumentacja maksymalnych, dopuszczalnych momentów obrotowych

KATALOGI I KARTY TECHNICZNE

Katalog
Zamknij
Technologia elementów funkcjonalnych

Wszystkie katalogi i karta techniczna

Przejdź do folderu pobierania

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

To display the contents of our website as its best, we use cookies. More information about cookies and the option to disagree to the use of cookies can be found in our Privacy policy.

close