TOX PRESSOTECHNIK
close
Build your press in 4 easy steps – with price guarantee!
Get started

ClinchRivet®

Technologia ClinchRivet® – Odpowiedź na wiele problemów związanych z łączeniem

Genialnie proste

W przypadku opatentowanych nitów TOX®-ClinchRivet, rzeczywiste połączenia za pomocą nitów wykonywane są za pomocą prostego nitu cylindrycznego w procesie łączenia z zastosowaniem metody wyciągania / tłoczenia. Podobnie jak w przypadku technologii TOX®-Okrągłe połączenie, łączone materiały nie są przycinane, ale formowane wewnątrz wykroju matrycy. W rezultacie uzyskujemy bardzo mocne połączenie, nawet w przypadku stosowania cienkich materiałów.

Wyjątkową zaletą tego pneumatycznego narzędzia do nitowania jest jego prosty, symetryczny i niedrogi nit. Zapewnia to bezproblemowe podawanie i tłoczenie. Łączone materiały uzyskują dodatkowy element przytrzymujący. Tworzone jest czyste i wysoce powtarzalne połączenie. Funkcja wielopunktowa stanowi dodatkową zaletę pod względem oszczędności.

Ze względu na wypełnienie połączeniem przez przetłaczanie za pomocą nitu TOX®-ClinchRivet do łączenia przez przetłaczanie, znacznie wzrasta siła połączenia, w szczególności wytrzymałość na ścieranie. Nit TOX®-ClinchRivet jest znacznie mocniejszy niż wspólne nity wykrawające i jest w szczególności odpowiedni do zastosowania z cienkimi blachami.

Zalety

 • bardzo mocne siły przytrzymujące
 • symetryczna geometria nitu, zapewniająca podawanie bez zakleszczenia i wysoką wydajność
 • niższe koszty inwestycji niż w przypadku nitów wykrawających
 • prosta kontrola jakości przez pomiar wymiaru „X”
 • brak konieczności cięcia blachy po stronie dziurkarki lub matrycy
 • brak efektu mechanicznego karbu, wysoka funkcjonalność dynamiczna
 • brak uszkodzeń powłoki powierzchniowej
 • brak odkuwek podczas procesu
 • wyższa wydajność procesu nawet w niekorzystnych warunkach produkcyjnych, np. zastosowania z szczelinami i klejami pomiędzy warstwami
 • możliwość zautomatyzowanego procesu i monitorowania
 • funkcja łączenia wielopunktowego

Porównanie wytrzymałości połączenia

Porównanie wytrzymałości różnych sposobów łączenia

Dlaczego nit TOX®-ClinchRivet jest taki mocny?

 

Połączenie TOX®-ClinchRivet zawdzięcza swoją wysoką wytrzymałość pełnemu wciskanemu nitowi oraz mechanicznej blokadzie w obszarze szyjki połączenia uformowanej podczas etapu głębokiego wciągania. Ta deformacja możliwa jest dzięki specjalnie opracowanej matrycy TOX®-ClinchRivet wyposażonej w segmenty nieruchomej i ruchomej. Na wykresie po prawej stronie przedstawiono rozkład twardości materiału w obszarze szyjki typowego połączenia TOX®-ClinchRivet. Na wykresie wyraźnie przedstawiono obszar blokowania i odpowiadające wartości twardości. To połączenie zapewnia największą wytrzymałość, gdyż nie generuje ono naprężeń mechanicznych.

Monitorowanie TOX®-ClinchRivet

Stosowanie systemu TOX®-Monitoring do pomiaru siły i posuwu pomaga utrzymać jednolity charakter procesu TOX®-ClinchRivet, w ten sposób gwarantując stały poziom jakości produkcji.

Sekwencja procesów

Wszystkie cechy technologiczne i kryteria jakościowe określone dla TOX®-Połączenia okrągłego również odnoszą się do połączenia TOX®-ClinchRivet. Aby uzyskać dalsze informacje na temat specjalnego połączenia przez przetłaczanie, prosimy o kontakt.

Tematy związane

TOX®-Systemy do połączenia TOX®-ClinchRivet

Czytaj dalej

Połączenie przez przetłaczanie – podstawowa techno

Czytaj dalej

Wszystkie katalogi i karty techniczne

Przejdź do folderu pobierania

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

To display the contents of our website as its best, we use cookies. More information about cookies and the option to disagree to the use of cookies can be found in our Privacy policy.

close