TOX PRESSOTECHNIK
PL: +48 71 7856110

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania witryny internetowej firmy TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

Witamy w witrynach internetowych firmy TOX PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG (w dalszej części oznaczonej również zaimkiem „my”). Dziękujemy za odwiedzenia naszej witryny internetowej. Na kolejnych stronach internetowych pragniemy przedstawić Państwu naszą firmę.

Użytkowanie naszej witryny internetowej (łącznie z naszymi stronami internetowymi w portalach Facebook, Twitter i YouTube) podlega niżej przedstawionemu regulaminowi. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że nasze witryny internetowe są skierowane wyłącznie do firm.

 1. Żadne informacje lub dane związane z naszą prezentacją w sieci Web nie mają charakteru wiążącego oraz ich wyłącznym celem jest przekazanie użytkownikom wiedzy na temat naszej firmy. Nie zawierają one ofert dotyczących odbioru towarów lub usług naszej firmy. Prawa i obowiązki związane z nabywaniem towarów i usług wynikają wyłącznie z podstawowych ogólnych warunków handlowych i innych uzgodnień umownych. Pozyskanie informacji z naszej witryny internetowej nie jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej nabycia produktów (towarów i usług) marki TOX.
 2. Udostępnione do pobierania pliki (łącznie z plikami CAD) na temat naszych produktów zawierają wyłącznie informacje wprowadzające. Ważne i wiążące są wyłącznie dane otrzymane w toku procesu nabywania produktu TOX, jak również odnosząca się do konkretnego produktu instrukcja użytkowania oraz informacje dotyczące zastosowania.
 3. Informacja znajdująca się w naszej witrynie internetowej nie zawiera gwarancji lub danych dotyczących jakości produktów TOX. Charakter ważny i wiążący ma wyłącznie oddzielnie zawarta umowa dotycząca naszych towarów lub usług.
 4. Niektóre sekcje naszej prezentacji w sieci Web mogą być używane po wcześniejszej rejestracji (na przykład pobieranie plików CAD). Rejestracja nie podlega jakimkolwiek uprawnieniom. Zastrzegamy prawo do odrzucenia zgłoszeń rejestracyjnych oraz wycofania istniejących rejestracji, jeśli rejestracja nie stanowi elementu oddzielnej umowy zawartej w związku z nabyciem produktów TOX.
  W ramach rejestracji użytkownik jest zobowiązany:
  - podać prawdziwe dane (szczególnie zabroniona jest rejestracji z użyciem fałszywego nazwiska albo pseudonimu),
  - natychmiast informować nas o zmianach danych podanych w czasie rejestracji,
  - nie udostępniać osobom trzecim wprowadzonych danych użytkownika (szczególnie hasła logowania),
  - natychmiast informować nas w przypadku podejrzenia nieprawidłowego użycia danych użytkownika.
 5. Nasze witryny internetowe zawierają również łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, których zawartość nie podlega naszej kontroli. W żadnym przypadku treści te nie są przez nas przejmowane na własność, ani nie przyjmujemy za nie odpowiedzialności. W czasie publikowania łączy nie mieliśmy świadomości nielegalności albo nieprawidłowości treści publikowanych w połączonych witrynach. Bez wskazania konkretnych błędów zawartości albo naruszenia prawa, stałe późniejsze kontrolowanie zawartości połączonych witryn nie ma podstaw prawnych. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas w przypadku uzyskania dostępu do witryn za pośrednictwem łączy publikowanych na naszych stronach internetowych i stwierdzenia obecności podejrzanych treści. Natychmiast po uzyskaniu wiedzy dotyczącej łamania prawa albo pewności, co do błędów zawartości publikowanych w połączonych witrynach, łącza takie zostaną przez nas usunięte.
 6. Niniejszym w sposób wyraźny zastrzegamy wszelkie prawa do treści, projektu i konfiguracji naszej prezentacji w sieci Web. W sposób szczególny naszej pisemnej zgody wymaga powielenie, edycja, dystrybucja i wszelkie inne formy wykorzystania zawartości i plików znajdujących się w naszej prezentacji internetowej, chyba że działanie takie, w drodze wyjątku, nie wymaga naszej zgody na podstawie przepisów prawa lub zawartość i pliki są używane wyłącznie w celu poinformowania użytkowników witryny internetowej.
 7. Surowo zabronione jest korzystanie z zawartości i plików znajdujących się w naszych witrynach internetowych w sposób sprzeczny z prawem karnym, innym ustawodawstwem, moralnością publiczną lub zasadami dobrej wiary.
 8. Pomimo podejmowania stałych działań na rzecz utrzymania naszych witryn internetowych bez złośliwego oprogramowania (na przykład wirusów itp.) to jednak nie możemy zagwarantować ich całkowitego braku. Dlatego przed pobraniem danych lub plików z naszych witryn internetowych każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z odpowiednich zabezpieczeń (szczególnie aktualnego skanera antywirusowego) dla własnego bezpieczeństwa, jak również w celu zapobiegania obecności złośliwego oprogramowania w naszych witrynach internetowych.
 9. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli użytkownik naszej witryny internetowej jest kupującym lub odwiedza naszą witrynę internetową w ramach poleceń kupującego albo działalności przedstawicielskiej w stosunku do kupującego, miejscem rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z użytkowaniem naszych witryn internetowych jest Ravensburg.
Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
Ul. Graniczna 186
54-530 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

Aby jak najlepiej prezentować Państwu treści na naszej stronie internetowej, korzystamy z plików cookie. Użycie cookies mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.